Mèdica Conca

ESPECIALITATS

TRAUMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA

Dr. Francesc Pallisó

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

Dr. Jaume Farré

ACUPUNTURA

TERÀPIES NATURALS

Nautròpata Dolors Baz

DIETISTA

DIETISTA I SERVEI NUTRICIONAL

Lda. Anna Sanchez

MEDICINA PREVENTIVA

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Dr. Jaume Farré

vigilància de salut i medicina general

VIGILÀNCIA DE LA SALUT I MEDICINA GENERAL

Dra. Henar Gil

INFERMERIA, SALUT NATURAL I RADIODIAGNÒSTIC

INFERMERIA, SALUT NATURAL I RADIODIAGNÒSTIC

M. Dolors Baz