Mèdica Conca

ESPECIALITATS

TRAUMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA

Dr. Francesc Pallisó

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

Dr. Jaume Farré

ACUPUNTURA

TERÀPIES NATURALS

Nautròpata Dolors Baz

DIETISTA

DIETISTA I SERVEI NUTRICIONAL

Lda. Anna Sanchez

MEDICINA PREVENTIVA

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Dr. Jaume Farré

MEDICINA LABORAL

MEDICINA LABORAL

Lorem ipsum